AFBUDS- OG UDEBLIVELSESPOLITIK:
Alle kan af den ene eller anden årsag blive forhindret i at komme til en aftalt tid.
Men det er god skik - uanset årsagen - at melde afbud, lige så snart man ved, at det ikke er muligt at komme til en bestilt tid.

Du kan melde afbud via telefon 22 31 79 77. Tager jeg ikke telefonen, kan du blot lægge besked på telefonsvarer. Du er også velkommen til at melde afbud via sms til samme nummer.

Som udgangspunkt tager Nordfyns Zoneterapi ikke hverken gebyr eller honorar, fordi du bliver forhindret i at fremmøde og derfor må melde afbud, ej heller fordi du ved en enkeltstående lejlighed evt. glemmer din tid helt.

Men ved gentagne sene afbud og/eller udeblivelser, vil klinikken afkræve dig betaling forud for at aftale fremtidige behandlinger i klinikken, og hvor din betaling ikke bliver refunderet ved yderligere manglende fremmøde til aftalt tid.
PERSONDATAPOLITIK:
Når du bestiller tid ved Nordfyns Zoneterapi oplyser du alene helt almindelige kontaktdata (navn, tlf., adresse, mail). Disse oplysninger bruges alene til kunne kontakte til dig og efterfølgende udfærdige en faktura.

Aflyser du din tid uden at bestille en ny tid, slettes disse oplysninger, hvis du ikke tidligere har været i behandling i klinikken.

Oplysninger om dit helbred samt evt. cpr.nummer opbevares aflåst og  lovmæssigt forsvarligt.

Det er påkrævet at føre journal over de behandlinger, du modtager i klinikken i henhold til brancheforeningers Etiske Retningslinjer samt at indhente samtykke til dette fra dig.

Du vil derfor blive bedt om at afgive skriftligt samtykke, når du møder i klinikken, hvor dine rettigheder tillige fremgår.

Alle journaloplysninger bliver slettet 5 år efter dit sidste besøg hos Nordfyns Zoneterapi, såfremt du ikke har nogen kommende aftaler i klinikken. Du kan anmode om selv at få dine journaloplysninger udleveret, dog ikke efter sletningsdato.

Nordfyns Zoneterapi deler ingen personoplysninger - hverken almindelige kontaktoplysninger eller følsomme persondata - med andre parter, med mindre det sker efter dit udtrykkelige ønske og skriftlige samtykke, eller med mindre anden lov foreskriver dette.

I forbindelse med indberetning til (tidligst fra 1.1.2021) "Sygeforsikringen danmark" eller en privat sundhedsforsikring, skal du afgive cpr.nummer i forhold til indberetningen, for at du kan få dit tilskud.

Faktura på dine behandlinger indeholder dit navn og evt. adresse.

Fakturaer skal lovpligtigt gemmes i 5 regnskabsår, og du kan ikke anmode om at få fakturaoplysninger slettet.

Nordfyns Zoneterapi laver ikke nogen form for statistik eller deler data over dine besøg på hjemmesiden, og anvender derfor ikke cookies o.a., som den browser, du benytter evt. opsamler.
ETISKE RETNINGSLINJER OG KLAGEMULIGHED:
Som medlem af brancheforeningen ZCT skal Nordfyns Zoneterapi opfylde et kodeks for god klinisk praksis samt overholde et sæt etiske regler.

Du kan læse det fulde indhold af god klinisk praksis ved at klikke på linket herunder.

Såfremt du under behandlingen har pådraget dig skade eller du har begrundelse for at kritisere klinikkens overholdelse af god klinisk praksis og etik, kan du kontakte brancheforeningen Zoneconnection Terapeutforening.

https://zct.dk/bestyrelsen-etisk-raad/
TILSKUD TIL DINE BEHANDLINGER FRA 1.1.2021
Fra den 1.1.2021 kan du få tilskud fra "sygeforsikringen danmark",ved behandling hos Nordfyns zoneterapi.
Nordfyns Zoneterapi indberetter direkte til danmark, når du har fået behandling, så du kan få dit tilskud.

Har du en arbejdsgiver betalt eller privat sundhedsforsikring kan du evt. få tilskud til behandling hos Nordfyns Zoneterapi. Dette afhænger af betingelserne i din forsikringspolice.

Forhør dig derfor hos din arbejdsgiver - eller tjek selv din private sundhedsforsikring, og hør, om du evt. er berettiget til helt eller delvist tilskud til dine behandlinger via din sundhedsforsikring.

logopngNordfyns Zoneterapi v/Solvejg Iversen

Oslovej 49, 5400 Bogense
Tlf 22 31 79 77

CVR 41 08 48 12